Asymetria - revue roumaine de culture, critique et imagination

Modules

 • Home
 • Arhive
 • AutoTheme
 • AvantGo
 • Avertizari
 • Conținuturi
 • Search
 • Submit_News
 • Surveys
 • Top
 • Topics

 • Who's Online

  Exista in mod curent, 51 gazda(e) si 0 membri online.

  Sunteti utilizator anonim. Va puteti inregistra gratuit dand click aici

  Cautare în labirint
  Languages

  Select Interface Language:


  Anunturi: Simpozionul Centenarul Pacii de la Bucuresti, 1913
  Scris la Thursday, August 08 @ 23:14:11 CEST de catre asymetria
  Distribuitor de afise
  Pitritsem pali Comunicatlu ti Simpozionlu "Irinjia di Bucureshti, 1913" cu adâvgarli tu proyram tsi furâ confirmati.


   FARA ARMâNEASCâ DIT ROMâNIA                               SUTSATA CULTURALâ ARMâNEASCâ
  COMUNITATEA ARMâNĂ DIN ROMâNIA                       SOCIETATEA CULTURALĂ AROMâNĂ
           
  Simpozionlu „Unâ Etâ di la Irinjia di Bucureshti, 1913 -Simasia avutâ tu mira a Armânjlor”

  Fara Armâneascâ ditu Românii shi Sutsata Culturalâ Armâneascâ di Bucureshti andregu tu 9-li di Avgustu, la Tsentrul di culturâ Calderon di Bucureshti (Sucachea Jean Louis Calderon Nr. 39), simpozionlu cu numa „Unâ Etâ di la Irinjia di Bucureshti, 1913 - Simasia avutâ tu mira a Armânjilor.

  Tu proyramâ:

  13.00 – 13.30:    Apruchearea a oaspitsloru;
  13.30 - 15.00:    Prota parti a muabetsloru, moderatâ di Conf. Dr.
  Alexandru  Gica – Universitatea di Bucureshti; ljea zborlu: Cătălin Negoitsă – profesor di isturii la Universitatea di Galatsi, Dr. Nicolas Trifon (scriitor, Frântsii), Dr. Enache Tusha – Universitatea Ovidius di Custantsa, Nicolae Cusha – profesor di isturii, Chirana Darlaiane - avocat, Evanthia Bozgan - profesor di isturii, Raluca Tomi – xitâxitor la Institul de Istorie al Academiei Române, Conf. Dr. Alexandru Gica – Universitatea di Bucureshti;
  15.00 – 15.30:    Adyi ti cafe;
  15.30 – 19.00:    Daua parti, moderatâ di Lector Univ. Dr. Tanasi Stamule - ASE Bucureshti; ljea zborlu: Yiani Mantsu (Ghirmânii), Niculaki Caracota (Frântsii), Lila Cona (Serbia - Sutsata Lunjina di Belgrad), dr. Corneliu Zeana, Branislav Stefanoski (Republica Makidunia), Toma Kyurkchiev (Vâryârii).


  Fara Armâneascâ dit România (CARO) fu timiljiusitâ tu anlu 1991, ditu vrearea a Armânjlor ditu România ta s-andreagâ tu unâ turlii institutsionalâ ti tsânearea tu banâ a identitatiljei, pritu crishtearea a limbâljei shi a culturâljei armâneshtsâ. Fara ari ca protu scupo dutsearea ma largu a axiiloru spirituali a Armânjlor tu naua catastasi Evropeanâ.


  FARA ARMâNEASCâ DIT ROMâNIA                               SUTSATA CULTURALâ ARMâNEASCâ
  COMUNITATEA ARMâNĂ DIN ROMâNIA                       SOCIETATEA CULTURALĂ AROMâNĂ
           
  Simpozionul „Centenarul Păcii de la București, 1913 –Consecințe asupra destinului armânilor”
  Comunitatea Armână din România și Societatea CulturalăAromână organizează în data de 9 august, la Centrul Cultural Calderon din București (Strada Jean Louis Calderon Nr. 39), simpozionul „Centenarul Păcii de la București, 1913 –Consecințe asupra destinului armânilor”.
  în program:

  13.00 – 13.30:    Primirea invitaților;
  13.30 - 15.00:     Prima parte, moderată de Conf. Dr. Alexandru Gica – Universitatea din București; vor lua cuvântul: Cătălin Negoiță – profesor de istorie la Universitatea din Galați, Dr. Nicolas Trifon (scriitor, Franța), Dr. Enache Tușa – Universitatea Ovidius din Constanța, Nicolae Cușa – profesor de istorie, Chirana Darlaiane - avucat, Evanthia Bozgan - profesor de istorie, Raluca Tomi – cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Române, Conf. Dr. Alexandru Gica – Universitatea din București;
  15.00 – 15.30:    Pauză de cafea;
  15.30 – 19.00:    A doua parte,  moderată  de Lector Univ. Dr. Tănase Stamule - ASE București; vor lua cuvântul:  Yiani Manțu (Germania), Nicolae Caracota (Franța), Lila Cona (Serbia - Asociația Lunjina din Belgrad), dr. Corneliu Zeana, Branislav Stefanoski (Republica Macedonia), Toma Kurkchiev (Bulgaria).


  Comunitatea Armână din România (CARO) a fost înființată în anul 1991 ca expresie a voinței cetățenilor români de origine armână de a se organiza instituțional în vederea păstrării propriei identități, prin dezvoltarea limbii și a culturii armâne. Promovarea valorilor spirituale ale armânilor, în contextul generos al Uniunii Europene, reprezintă principalul obiectiv al comunității.


  Cu tinjii,
  Puiu Bajdechi

  COMUNITATEA   ARMâNĂ     DIN   ROMâNIA FARA   ARMâNEASCâ   dit  ROMâNIA Adresa: Str. Teiul Doamnei, nr.91, sector 2, Bucuresti. Tel: 0746.087.977 Email: fara_romania@yahoo.com

  Asymetria si Dan Culcer va recomanda

  Enciclopedia României

  Blogul ideologic. Titus Filipaș

  Ioan Roșca
  Contrarevoluția din România. O cercetare

  Antiakvarium. Antologie de texte ideologice vechi și noi

  Constantin Noica: Cultura, performanta, antrenor

  Revista Verso  Geovisite

  Revista NordLitera

  Arhiva Asymetria, începând cu septembrie 2000, este stocată și accesibilă consultării la adresa Internet Archives-Wayback Machine

  Universitatea din Lausanne. România : Hărți interactive. Geografie, demografie, climatologie, degradări, regiuni istorice. Colaborare helveto-română.
  Etimologii. Resurse lingvistice

  Azi

  Inca nu exista cel mai bun articol, pentru astazi.

  Societatea de maine

  Daca nu acum, atunci cînd?
  Daca nu noi, atunci cine?

  S'inscrire a Societatea de maine
  Intrati in Societatea de maine
  Exercitiu colectiv de imaginatie sociala
  Inscriere : fr.groups.yahoo.com
  Se dedica profesorului Mircea Zaciu

  Ferește-te deopotrivă de prietenia dușmanului ca și de dușmănia prietenului.
  Viteazul privește pericolul; cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.
  Nicolae Iorga

  Sondaje

  Descrierea situatiei din România

  este exactã
  nu este exactã
  este exageratã
  este falsã
  este exactã dar nu propune soluții
  este exactã dar nu existã solu&#  Rezultate | Chestionar

  Voturi 21

  Identificare

  Nickname

  Parola

  Inca nu aveti un cont? Puteti crea unul. Ca utilizator inregistrat aveti unele avantaje cum ar fi manager de teme, configurarea comentariilor si publicarea de comentarii cu numele dvs.
  copyright Dan Culcer 2008
  Contact Administrator — dan.culcer-arobase-gmail.com
  «Cerul deasupra-ti schimbi, nu sufletul, marea-trecand-o.» Horatiu in versiunea lui Eminescu.
  Responsabilitatea autorilor pentru textele publicate este angajata.
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Page Generation: 0.37 Seconds