Asymetria - revue roumaine de culture, critique et imagination

Modules

 • Home
 • Arhive
 • AutoTheme
 • AvantGo
 • Avertizari
 • Conținuturi
 • Search
 • Submit_News
 • Surveys
 • Top
 • Topics

 • Who's Online

  Exista in mod curent, 52 gazda(e) si 0 membri online.

  Sunteti utilizator anonim. Va puteti inregistra gratuit dand click aici

  Cautare în labirint
  Languages

  Select Interface Language:


  Legislatie: Acte normative nepublicate. Din istoria secreta a R. S. România
  Scris la Wednesday, March 18 @ 22:47:24 CET de catre asymetria
  Historia oculta Acte normative nepublicate. Extragem informatiile de mai jos din situl IICCR. Le reluam pentru a trage atentia asupra modului in care se controla societatea româneasca de catre Partidul Comunist, prin institutiile de stat care îi erau integral subordonate. O legislație secreta intr-un stat pentru care secretul, abuziv definit, era conditia principala a supravietuirii sale.

  În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1724 prin care a fost înființat și funcționează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), cu completările și modificările ulterioare, una dintre principale atribuții ale instituției respective este aceea de a identifica „legi, decrete, hotărâri ale Consiliului de Miniștri, decizii ministeriale, regulamente interne și alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizării și funcționării aparatului represiv”.  în perioada 1948 – 1989, au fost emise câteva mii de acte normative care nu au fost publicate în Buletinul Oficial al RPR / RSR. Decretele și Hotărârile Prezidiului Marii Adu nări Naționale / Consiliului de Stat (în 1961 Prezidiul MAN își schimbă titulatura în Consiliul de Stat), Decretele prezidențiale (începând cu anul 1974) și Hotărârile Consiliului de Miniștri se află astăzi în custodia Arhivelor Naționale, Secretariatului General al Guvernului și Consiliului Legislativ.

  IICCR publică un prim lot de 77 de acte normative, care se referă la înființarea și organizarea unor instituții de stat (AGERPRES, Consiliul de Miniștri, Consiliul de Stat, Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor, Oficiul Economic Central „Carpați” etc.), dreptul la pensie al persoanelor care au desfășurat „activitate revoluționară” înainte de 23 august 1944, încadrarea lucrătorilor cu munca politică în grupa a III-a de muncă la stabilirea pensiei, drepturile și obligațiile cetățenilor români angajați la societățile mixte cu sediul în străinătate, salarizarea personalului clerical și diplomatic, dreptul persoanelor care călătoresc în străinătate în interes personal de a utiliza anumite sume în valută, sporul special acordat salariaților care lucrau în unitățile agricole de stat izolate situate în Delta Dunării, drepturile jucătorilor și antrenorilor de fotbal din echipele de categoria A și B, acordarea de recompense persoanelor care contribuie la descoperirea infracțiunilor privind metalele prețioase și devizele etc.

  Aceste documente inedite provin din Biblioteca Consiliului Legislativ și au fost fotocopiate în cursul anului 2006 de către experții Serviciului investigații speciale din cadrul IICCR.

  De asemenea, IICCR postează câteva documente privind organizarea și funcționarea organelor locale și centrale de partid, care se regăsesc la Arhivele Naționale Istorice Centrale și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.
  • Instrucțiuni cu privire la organizarea evidenței și păstrarea dosarelor de membru de partid. 1968;
  • Instrucțiuni cu privire la selecționarea, pregătirea și promovarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid și la organizarea evidenței acestor cadre. 1968;
  • Hotărârea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 20 – 21 noiembrie 1972 cu privire la unele măsuri pentru perfecționarea activității comitetelor județene, municipale și orășenești, îmbunătățirea controlului pe linie de partid și de stat, precum și pentru organizarea consiliilor de control muncitoresc asupra activității economico – sociale și constituirea comisiilor pe domenii în unitățile economice;
  • Instrucțiuni cu privire la alegerea organelor locale de partid. 1974.
  descarcă document (PDF)

  1. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 441 din 25 mai 1951 pentru reorganizarea Agenției Române de Presă „AGERPRES”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949-1952, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 2. Decret nr. 135 din 15 martie 1973 privind organizarea agenției române de presă „AGERPRESS”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 3. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 1396 din 29 noiembrie 1972 privind autorizarea Băncii Naționale a Republicii Socialiste România de a distruge biletele de bancă improprii circulației. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, iulie – decembrie 1972, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 4. Decret nr. 466 din 31 decembrie 1960 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la și către Partidul Muncitoresc Romîn. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 5. Decret nr. 223 din 28 iunie 1978 privind stabilirea sumelor în valută la care au dreptul persoanele care călătoresc în străinătate, în interes personal. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1978. descarcă document (PDF) 6. Decret nr. 205 din 21 aprilie 1956 cu privire la stabilirea unor drepturi pentru cetățenii și foștii cetățeni romîni repatriați pe baza Decretului nr. 253/1955. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 7. Decret nr. 291 din 17 august 1977 pentru completarea unor prevederi ale Decretului Nr.80 din 15 aprilie 1977, privind primirea la studii, pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetățenilor străini . SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1977, 1 ianuarie-31 decembrie. descarcă document (PDF) 8. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 425 din 24 aprilie 1974 privind unele măsuri referitoare la școlarizarea cetățenilor străini în Republica Socialistă România. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, ianuarie – iunie 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 9. Decret nr. 484 din 16 iunie 1962 privind planificarea și executarea cheltuielilor pentru securitatea statului. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 10. Decret nr. 111 din 10 aprilie 1974 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Miniștri. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 11. Decret nr. 168 din 22 martie 1973 cu privire la structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 12. Decret nr. 47 din 30 ianuarie 1970 pentru modificarea Decretului nr. 783 din 13 noiembrie 1969, privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat al Planificării. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 13. Decret nr. 155 din 19 iunie 1974 privind organizarea Consiliului tehnic de coordonare a producției de tehnică militară. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 14. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 663 din 13 octombrie 1962 privind folosirea unor credite bugetare prevăzute în planurile anuale de cheltuieli ale Departamentului Cultelor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1961 – 1962, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 15. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 267 din 23 februarie 1954 privind stabilirea sarcinilor și organizarea Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniștri „AGERPRES”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949-1952, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 16. Decret nr. 150 din 16 martie 1973 privind organizarea Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 17. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 1100 din 29 septembrie 1975 pentru acordarea sporului special prevăzut la art.3 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1386/1957, personalului tehnic-administrativ care lucrează în unitățile agricole de stat izolate situate în delta și lunca Dunării, subordonate Consiliului Superior al Agriculturii. descarcă document (PDF) 18. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 494 din 29 aprilie 1971 privind salarizarea personalului tehnic-administrativ și operativ din cadrul întreprinderii Hotel Intercontinental București. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, ianuarie – iulie 1971, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 19. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 683 din 11 septembrie 1963 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea învătămîntului limbii și literaturii romîne și al limbilor și literaturilor străine în institutele de învățămînt superior. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1963, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 20. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 474 din 23 mai 1962 pentru autorizarea înființării Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, ca organizație obștească. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1961 – 1962, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 21. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 600 din 11 iunie 1962 privind încetarea activității Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, precum și stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, ca organizație obștească. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1961 – 1962, în vigoare la 1 ianuarie 1975. descarcă document (PDF) 22. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 1573 din 9 decembrie 1971 privind înființarea Institutului de științe politice și de studiere a problemei naționale, al Academiei de Științe Sociale și Politice. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, iulie – decembrie 1971, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR. descarcă document (PDF) 23. Decret nr. 157 din 24 martie 1970 privind majorarea numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Afacerilor Externe prin anexa la Decretul 589 din 21 august 1969. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR. descarcă document (PDF) 24. Decret nr. 133 din 19 aprilie 1972 privind determinarea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au deținut funcția de ambasador sau de ministru plenipotențiar, ca șefi de misiuni diplomatice. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR. descarcă document (PDF) 25. Decret nr. ? pentru modificarea Decretului Nr. 622/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR. descarcă document (PDF) 26. Decret nr. 126 din 17 martie 1970 pentru completarea Decretului Nr. 784 din 15 noiembrie 1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR. descarcă document (PDF) 27. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 16 din 11 februarie 1963 cu privire la imprimarea biletelor de bancă, a biletelor de tezaur și baterea monedei metalice în anul 1963. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1963 în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR. descarcă document (PDF) 28. Hotărîre a Consiliului de Miniștri nr. 833 din 19 iunie 1970 privind înființarea și organizarea Oficiului Economic Central „Carpați. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, martie – decembrie 1970, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR descarcă document (PDF) 29. Decret nr. 57 din 19 martie 1977 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului Societatea mixtă „OLTCIT” S.A.. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 - 1974, 1 ianuarie – 31 decembrie 1977. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR. descarcă document (PDF) 30. Decret nr. 533 din 27 decembrie 1978 privind completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 57/1977 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului Societății mixte „OLTCIT” S.A. Craiova. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1978. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeș, Mihai Burcea, Marius Stan și Florin Soare – experți IICCR. descarcă document (PDF)

  Nota: R. S. România. Acte normative nepublicate

  Asymetria si Dan Culcer va recomanda

  Enciclopedia României

  Blogul ideologic. Titus Filipaș

  Ioan Roșca
  Contrarevoluția din România. O cercetare

  Antiakvarium. Antologie de texte ideologice vechi și noi

  Constantin Noica: Cultura, performanta, antrenor

  Revista Verso  Geovisite

  Revista NordLitera

  Arhiva Asymetria, începând cu septembrie 2000, este stocată și accesibilă consultării la adresa Internet Archives-Wayback Machine

  Universitatea din Lausanne. România : Hărți interactive. Geografie, demografie, climatologie, degradări, regiuni istorice. Colaborare helveto-română.
  Etimologii. Resurse lingvistice

  Azi

  Inca nu exista cel mai bun articol, pentru astazi.

  Societatea de maine

  Daca nu acum, atunci cînd?
  Daca nu noi, atunci cine?

  S'inscrire a Societatea de maine
  Intrati in Societatea de maine
  Exercitiu colectiv de imaginatie sociala
  Inscriere : fr.groups.yahoo.com
  Se dedica profesorului Mircea Zaciu

  Ferește-te deopotrivă de prietenia dușmanului ca și de dușmănia prietenului.
  Viteazul privește pericolul; cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.
  Nicolae Iorga

  Sondaje

  Descrierea situatiei din România

  este exactã
  nu este exactã
  este exageratã
  este falsã
  este exactã dar nu propune soluții
  este exactã dar nu existã solu&#  Rezultate | Chestionar

  Voturi 21

  Identificare

  Nickname

  Parola

  Inca nu aveti un cont? Puteti crea unul. Ca utilizator inregistrat aveti unele avantaje cum ar fi manager de teme, configurarea comentariilor si publicarea de comentarii cu numele dvs.
  copyright Dan Culcer 2008
  Contact Administrator — dan.culcer-arobase-gmail.com
  «Cerul deasupra-ti schimbi, nu sufletul, marea-trecand-o.» Horatiu in versiunea lui Eminescu.
  Responsabilitatea autorilor pentru textele publicate este angajata.
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Page Generation: 0.66 Seconds